Gelanceerd! Launched!

Nederlandse versie

We zijn gelanceerd met de webshop! Wat een klein idee was vorig jaar is na veel nadenken, plannen en structureren, zijn we uiteindelijk tot een concreet concept gekomen. Deze webshop is het resultaat. Een grote verzameling van co-op bord- en kaartspellen waar wij ons in eerste instantie op focussen.

Coöperatieve spellen zijn spellen waar de spelers moeten samen werken om een gedeeld doel te bereiken. Het is samen winnen of samen verliezen. Vele vinden dit type spellen leuk voor het sociale gedeelte, maar het is ook interessant om deze spellen te gebruiken binnen de bedrijfssfeer.

Deze spellen kunnen ook ingezet worden om via gamification de agile mindset aan te leren! Op dit platform kan je verschillende spellen terug vinden waarin we uitleggen hoe je hiermee aan de start kan gaan.

Natuurlijk bij een lancering zullen we nog kleine kinderziektes tegenkomen, maar die zullen we op tijd en stond aanpakken.

English version

We have launched our webshop! What was a small idea last year, has grown into an actual concept after a lot of thinking, planning and structuring. This webshop is our result. With a large stock of co-op board- and card games, which is our main focus at this instance.

Coöperative games are games in which players need to work together to achieve a common goal. It is winning or losing together. A lot of players like these type of games for the social aspect, but it is also very interesting to use these games in your professional life.

These games can be used to learn the agile mindset through gamification! We have different games on our platform, on which you can find some explanation how to start with it.

Of course with a launch we shall encounter some small defects, but we tackle them as they come.